Se cauta Expert Regional Principal pentru Actionam Responsabil Craiova

DESCRIEREA POSTULUI

Expertul regional asigurară toate măsurile necesare pentru funcţionarea centrului regional din Craiova şi pentru desfăşurarea tuturor activităţilor, conform contractului de finanţare, care presupun implicarea colectivului regional.
CERINTE :

  •    studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă
  •    cursuri de management/management de proiect/leadership/CSR
  •    cunoștințe de operare a calculatorului: suita Microsoft Office, internet, email, administrare content website
  •    limba engleza
  •    cunoştinţe de management de proiect şi abilităţi coordonare echipe;
  •    abilităţi organizatorice, abilităţi de motivare şi relaţionare
  •    instrumente de comunicare la distanţă
  •    capacitatea de analiză şi sinteză
  •    orientarea către rezultate: planificare şi prioritizare, orientare spre soluţionare;
  •    abilităţi programare, implementare, monitorizare şi evaluare;
  •    capacitatea de evaluare a riscurilor, identificarea soluţiilor şi implementarea acestora;
  •    abilităţi de comunicare, inclusiv mediere şi negociere.
  •    o buna cunoaștere a domeniului responsabilității sociale si a actorilor din regiunea Sud – Vest reprezintă un avantaj

RESPONSABILITĂȚI:

  • Coordonează funcţionarea centrului regional din Craiova,
  • Asigură coordonarea echipei de experţi din regiune, recrutarea de voluntari şi coordonarea activităţii acestora, cu respectarea principiilor egalităţii de şanse, al transparenţei decizionale, al managementului eficient şi al dezvoltării durabile.
  • Asigură pregătirea şi derularea tuturor activităţilor conform calendarului de implementare stabilit împreună cu echipa de management
  • Planifică şi monitorizează activităţile regionale pe formatul standard, conform manualului experţilor
  • Participă la elaborarea documentelor şi a materialelor rezultate din lucrările workshop-urilor
  • Se asigură că toţi experţii implicaţi la nivel regional îşi întocmesc rapoartele de activitate în conformitate cu manualul experţilor, colectează rapoartele și documentele suport şi le transmite echipei de management, respectând prevederile manualului.
  • Se asigură că toţi experţii din echipa regională cunosc conţinutul manualului experţilor şi îl aplică cu stricteţe
  • Elaborează articole pe teme relevante pentru domeniul responsabilității sociale si se asigură de administrarea paginii centrului regional din cadrul portalului www.actionamresponsabil.ro
  • Participă la reuniunile echipei de implementare organizate de echipa de management
  • Asigură o corectă şi eficientă gestiune a resurselor puse la dispoziţia echipei regionale
  • Asigură informarea şi publicitatea proiectului prin toate mijloacele disponibile, respectând prevederile Manualului de identitate vizuală şi ale manualului experţilor
  • Ia decizii operaţionale şi propune echipei de management măsurile necesare pentru rezolvarea tuturor dificultăţilor sau problemelor apărute în legătură cu implementarea activităţilor proiectului

BENEFICII:

  •    pachet salarial
  •    laptop
  •    telefon

Trimite-ti CV-ul in format EuroPass, însoțit de o scrisoare de intenție, copii ale diplomelor de studii și actului de identitate la adresa craiova@actionamresponsabil.ro.

Deadline: 10.10.2011Navigare articole

«

»